Tryg

“Det handler om at være… kreativ!”

Foredrag: “Produktudvikling med nye øjne”

Tryg er den danske del af Nordens næststørste udbyder af forsikring, TrygVesta. HOVEDkontoret afholdt et inspirerende og anderledes foredrag om "Produktudvikling med nye øjne" på et seminar for Trygs produktudviklingsafdeling.

Foredraget omhandlede både HOVEDkontorets særlige vinkel på innovation og idéudviklingsprocesser og en række kreative forslag til løsning af Trygs egne problemstillinger og udfordringer. Foredraget afsluttedes med en dialog med udveksling af kreative idéer og tanker om produktudvikling, og hvordan man gør processen mere konstruktiv.

www.tryg.dk