Strategy Lab

Foredrag om innovation og ledelse

HOVEDkontoret holdt foredrag for en erfa-gruppe under Strategy Lab på Handelshøjskolen i Århus om emnerne "Innovation med intelligens som drivkraft" og "Ledelse af vidensmedarbejdere".

http://www.asb.dk/research/centresteams/projects/strategy-lab.aspx