NærKØB

Konceptudvikling og forretningsstrategi

NærKØB er en kæde af selvstændige kioskejere og købmænd.
Bestyrelsen for NærKØB henvendte sig en mandag til HOVEDkontoret med en hasteopgave - de havde brug for et oplæg til udvikling af forretningskoncept og forretningsstrategi til et strategiseminar, som skulle afholdes 15 dage senere.
Der blev aftalt et møde om fredagen, hvor opgaven og problemstillingen blev afklaret.

Mandagen efter lavede vi en brainstorm, og resultaterne blev samlet sammen, kategoriseret og sendt til godkendelse hos bestyrelsesformanden om onsdagen. Oplægget blev godkendt, og vi strukturerede idématerialet og samlede det hele i en præsentation, som vi leverede på seminaret tirsdagen efter.

www.naerkob.dk