Arkitektfirmaet Gudnitz & Partnere A/S

“Fortæl os hvad I ser!”

Arkitektfirmaet Gudnitz & Partnere er et visionært århusiansk arkitektfirma. Arkitetfirmaet havde lavet et skitseforslag over nogle boliger, som de skulle tegne til det naturskønne område “Skanderborg bakker”.

Arkitektfirmaet ville helst undgå trivielle “fagdiskussioner” med andre arkitekter, eller diskussioner med ingeniører, der blot fortæller arkitekterne, at “det ikke kan lade sig gøre,” og at “det forresten også bliver alt for dyrt.”

Derfor gav arkitektfirmaet tegninger, billeder og, lokalplan for området til HOVEDkontoret med instruksen: “Fortæl os hvad I ser! Alt er frit, kom med alle de synspunkter, idéer, vinkler og anderledes måder at gøre ting på, som I kan.”

HOVEDkontoret afholdt interne brainstormings med egne folk (som i den konkrete sag var en bredt sammensat gruppe af it-folk, designere, socialrådgivere, filosoffer, læger, musikere, skuespillere osv.) Alt dette resulterede i en masse nye idéer, og ny inspiration til, hvordan lejlighedsindretning, rumfordeling i bygningerne og selve udformningen af bygningerne kunne gøres anderledes. Nye idéer og iagttagelser, som de ikke ville have fået af andre arkitekter.

www.gudnitz-tegnestue.dk