Business Insight 92

Foredrag: "Det innovative perspektiv"

Business Insight er et lederudviklingsprogram fra DIEU med fokus på personligt lederskab, strategi og globale udfordringer. Deltagerne på Business Insight 92 holder jævnligt netværksmøder, i 2006 med fokus på innovation.

HOVEDkontoret holdt for Business Insight 92 et foredrag, der havde til formål at åbne op for og afmystificere innovationsbegrebet og indeholdt mange forskellige perspektiver på begrebet innovation - innovationsstrategi, ledelse af vidensmedarbejdere, grundlæggende kreative principper og eksempler på radikale måder at tænke anderledes på. Foredraget blev kombineret med en spørgerunde/workshop, hvor deltagernes egne erfaringer med innovation hjalp til med at give et nuanceret og mere konkret billede af det nogle gange ret abstrakte begreb.

www.dieu.dk