HOVEDkontoret har tilknyttet professionelle certificerede coaches, der både kan coache nøglepersoner indenfor udvikling og innovation i jeres virksomhed, men også større teams for at optimere arbejdsglæde, samarbejde og innovationskraft. Innovations-coaching hjælper med andre ord til at frigive ressoucer og slippe traditionelle tankemønstre og arbejdsrutiner.

Som udgangspunkt handler coaching om at sætte en udviklings- eller forandringsproces i gang. Ofte kan det være svært at komme i gang med at tænke i nye baner. Når en virksomhed er under forandring kan det være vanskeligt at sætte mål, holde fast og afslutte med succes. Men ved hjælp af en coach, kan de fleste mennesker langt lettere få defineret og gennemført deres mål eller idéer.

Innovations-coaching handler også om personlig udvikling, hvor dialogen mellem coach og medarbejder resulterer i en dybere indsigt og forståelse af egne tidligere valg. Herigennem får medarbejderen mulighed for at træffe nye valg på et højere niveau, hvilket giver ny og bedre mening. Samtidig sættes en læringsproces i gang, hvor coachen ikke er underviser, træner eller lærer, men derimod igangsætter af en proces, hvor medarbejderen selv finder spørgsmål og ikke mindst de rigtige svar. Coachens rolle er observerende, provokerende og indsigtsformidlende.