HOVEDkontorets konsulenter tænker kreativt og nyskabende inden for it, avanceret matematik og teknik, og de kan betegnes som ’supernørder’. Udvikling af komplicerede algoritmer og kalibreringsformler er deres specialitet.

Opgavernes art

  1. Algoritmer 6. Teknik og maskiner
  2. Datamodellering 7. Kreativ it
  3. Forudsigelsesmodeller 8. Kopisikring og kryptering
  4. Salgsmodellering 9. Computervision
  5. Avanceret statistik 10. Robotter og automation

 


”.... og så vil jeg gerne have for 25 ører algoritme!”

Et godt eksempel på en opgave som HOVEDkontoret har løst, er en algoritme for en virksomhed der udvikler moduler til komplette automatiseringsanlæg til et bredt udsnit af maskinproducenter og industrielle virksomheder. De havde brug for en styringsalgoritme i forbindelse med udvikling af et automatiseringssystem til afraspning af dæk i forbindelse med regummiering. De kunne ikke selv knække nødden og lave algoritmen. De forsøgte at få indiske ingeniører til at gøre det, men de måtte kaste håndklædet i ringen efter et timeforbrug på 250 t. Så blev HOVEDkontoret kontaktet. HOVEDkontoret leverede med meget kort varsel den nødvendige algoritme - med et timeforbrug på kun 45 t!

Vi løser det umulige!