Artikler

Hovedkontoret: Stop brok over flaskehalse

Af Egon Rasmussen
er@erhvervsbladet.dk

Innovation. Hovedkontoret leverer geniale ideer, kompetent sparring og problemknusning ud over det sædvanlige. Konsulenterne ligger intelligensmæssigt blandt de øverste to procent af befolkningen.

Hold op med at brokke jer over flaskehalse på arbejdsmarkedet!

Den provokerende udmelding kommer fra partner i konsulentfirmaet Hovedkontoret ApS, Stefan Kalmar, Århus. Han er på det rene med, at ikke alle virksomheder bør føle sig ramt af provokationen. Mangel på murersvende kan være meget reel. Men Stefan Kalmar fornemmer, at mange virksomheder bruger mere tid på at brokke sig over mangel på arbejdskraft end på at tænke anderledes og få løst problemerne. Og netop det med at tænke anderledes og finde utraditionelle løsninger er Hovedkontorets spidskompetence.

Hovedkontoret består af to faste ansatte og omkring 30 projektansatte konsulenter, som alle har det til fælles, at de intelligensmæssigt ligger blandt de øverste to procent af befolkningen. Deres IQ giver adgang til medlemsskab af de kloges forening, Mensa. Konsulenterne kommer fra mange forskellige faggrupper som ingeniører, it-folk, piloter, biokemikere, filosoffer, cand.mag.'er, musikere, opfindere og studerende. De foretrækker projektansættelse, fordi de her får de udfordringer, de allerhelst vil prøve kræfter med.

Innovation
Hovedkontoret leverer geniale idéer, kompetent sparring og problemknusning ud over det sædvanlige. Konsulenterne bliver ofte hidkaldt, når en virksomhed er gået i stå med løsning af et konkret problem. Det kan være i forbindelse med et produkt eller et forretningsmæssigt koncept. Innovation er den røde tråd i Hovedkontorets virke, der spænder bredt - blandt andet takket være en række samarbejdspartnere.

- Alle ønsker at være innovative, men ikke nok prøver virkelig at blive det. Enten fordi ledelsen ikke kan finde plads, eller fordi virksomheden ikke har fantasi til at se nye muligheder. Innovation er for virksomheder, hvad sex er for 13-årige danske drenge. Alle taler om det, alle vil gerne, men ingen har rigtig prøvet det. Der ligger et kæmpestort potentiale i at tænke innovativt og anderledes i personaleafdelingerne, i rekrutteringen, i hele tankestrukturen omkring, hvordan får vi nye medarbejdere og holder på de gamle, siger Stefan Kalmar.

Inspiration udefra
Han tilføjer, at nytænkningen sjældent opstår internt i virksomheden.
- Erfaringerne viser, at det kræver inspiration og nytænkning udefra for at skabe den største merværdi. Der ligger masser af guld og venter på de virksomheder, der sætter udgravningen igang. Virksomheder kan teste deres innovationsevne og evne til at nytænke ved at stille to spørgsmål:
- Løser vi alle vores udfordringer godt nok?
- Udnytter vi vores potentiale fuldt ud?
Hvis man svarer ja til begge spørgsmål, har man ikke den ydmyghed og viden, der kræves om innovation. Man er ikke innovativ nok. Og hvis man samtidig mangler arbejdskraft, forstærkes behovet for innovation. Man skal passe på med at fokusere for meget på virksomhedens almindelige drift. Det er et tegn på gamle fastgroede tankemønstre, og de løser ikke nutidens eller fremtidens problemer. Hvis man svarer nej til begge spørgsmål, er man måske på vej mod mere innovation, pointerer Stefan Kalmar.

Flaskehalse er genfærd
Han mener noget provokerende at flaskehalse på arbejdsmarkedet for en stor del af danske virksomheders vedkommende er et genfærd.
- Det spøger, men i bund og grund er det overtro. Det findes ikke rigtig, når man kigger godt efter og får sat den rette nytænkning ind på området. Man skal passe på med at råbe, ulven kommer, og med at påstå, at ens virksomhed har flaskehalsproblemer. Historien viser, at intet er umuligt at løse, fastslår Stefan Kalmar.