Artikler

DI Business, 8. maj 2006, side 11: Artikel om HOVEDkontoret.

Artiklens ordlyd er gengivet med tilladelse fra DI Business.

Problemknusere med skarpe hjerner

Konsulentvirksomheden, Hovedkontoret, har indtil videre løst alle de opgaver, den har fået. Fælles for virksomhedens konsulenter er, at de alle har bestået optagelsesprøven til Mensa.

– Vi tager alle opgaver, hvor der skal tænkes til en løsning, siger Stefan Kalmar, der er salgschef i konsulentvirksomheden, Hovedkontoret.
Virksomheden ligger i Århus, og den har ét særpræg. Alle virksomhedens 11 partnere har det til fælles, at de har bestået adgangstesten til Mensa.
På grund af deres høje intelligens tænker de i andre baner end det oplagte, og de kan derfor finde nogle løsninger, som ingen andre har overvejet.
– Da vi var ansat i andre virksomheder, var det altid os, der fik opgaverne, som ingen andre kunne løse. Det er den baggrund, der har givet idéen til Hovedkontoret, fortæller Stefan Kalmar, der har en fortid inden for musik og teater.
Virksomheden blev stiftet i juli sidste år, og allerede nu arbejder syv af de 11 konsulenter på fuld tid. Flere af dem kender hinanden fra Mensa, mens andre er kommet til uden at være medlem af foreningen. Og de kommer med vidt forskellig baggrund, der spænder fra musiker til ingeniør.

Sjovere end sudokuer
Partnerne er ikke specialiserede inden for et bestemt område, i stedet tager de gerne udfordringerne op med helt nye problemstillinger, som de ikke har erfaring med. Det er i høj grad det at løse problemer, der er drivkraften for konsulenterne.
– Det er en hobby for os, men her har det værdi for nogen, og det gør det langt sjovere end at løse sudokuer hjemme på sofaen, og så får vi også indsigt i en verden, der ellers kun er åben for meget få mennesker rundt om i virksomhederne, siger 25-årige Stefan Kalmar.

Genial synergi
Når Hovedkontoret får en opgave, er det ikke kun én konsulent, der kigger på problemet. Derimod vender konsulenterne problemerne med hinanden, og det skaber en genial synergi, som de kalder det.
– Den ene idé afføder den anden, og så kommer der ellers skred i det, når vi skal knuse problemerne. Der bliver hele tiden bygget på idéerne, og det er vores helt store styrke, fremhæver Stefan Kalmar.
– Indtil videre har konsulenterne løst alle de opgaver, som de har påtaget sig. En af dem var at komme med idéer til en maskine, der automatisk kunne fjerne gummi fra flyhjul. Et indisk firma måtte opgive at løse opgaven efter 300 timer, mens Hovedkontoret løste opgaven på kun 40 konsulenttimer.